Uw reisbijstand op maat?

vraag uw offerte aan

Arbeidsongevallen

De verzekering Arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk is een wettelijk verplichte verzekering voor elke werkgever.

Het compenseert aan de ene kant de werknemers en bedienden die op de loonlijst staan van uw bedrijf, maar ook de stagiairs die voldoen aan volgende juridische criteria: “elke leerling of student die, door middel van een leerprogramma georganiseerd door een erkende onderwijsinstelling, effectief een stage doorloopt bij een werkgever, en dit onder vergelijkbare omstandigheden als andere werknemers binnen het bedrijf en met als doel om beroepservaring te verwerven”. Een bedrijfsbezoek valt met andere woorden niet onder deze noemer.

Volgende waarborgen zijn gedekt:

  • Overlijden;
  • Permanente arbeidsongeschiktheid;
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid;

De vergoeding gebeurt via lijfrente, via de uitkering van een kapitaal of via een dagvergoeding:

  • Verlies van loon in geval van tijdelijke of permanente invaliditeit en overlijden;
  • Terugbetaling van medische kosten: prothesen, reizen, medische zorg, bijstand van een derde persoon

U begrijpt dat de kosten hoog kunnen oplopen en dat een juiste keuze van uw verzekering Arbeidsongevallen zeker noodzakelijk is. Kom dus gerust een langs voor meer informatie of contacteer ons per telefoon voor een afspraak bij u op het bedrijf.

Offerte aanvragen