Duurzaamheidsbeleid

Duurzamere wereld

Een leefbare planeet, dat willen we toch allemaal? Daarom investeerden we in een energiezuinige verwarming in 2022. Tegelijkertijd verminderen we onze ecologische voetafdruk met concrete acties om ons verbruik van water, brandstoffen, elektriciteit en papier te verminderen.

Gebouwen met een lage ecologische voetafdruk

Van d’helsen Verzekeringen wil zijn kantoorgebouw beheren met respect voor het milieu en met het oog op een duurzame ontwikkeling. Daarom hebben we verschillende initiatieven genomen om het energieverbruik van ons kantoor te verminderen (energiezuinige verwarming in 2022, ledverlichting,…).

Duurzame mobiliteit

Van d’helsen Verzekeringen neemt regelmatig acties om zijn medewerkers bewust te maken van duurzame mobiliteit. Het fietsinitiatief is bedoeld om de medewerkers aan te moedigen om zo vaak mogelijk de fiets te gebruiken om naar het werk of het station te gaan. Enkele medewerkers op ons kantoor maken dankzij dit initiatief hier dagelijks gebruik van. Wij steunen als kantoor onze medewerkers door aankoop van nieuwe elektrische fietsen zodat een lange afstand vlot te bereiken is.

Ruim aanbod aan eten en drinken

Sinds 2021 is de koffieautomaat uitgerust met prachtige koffietassen die steeds afwasbaar zijn! Alle medewerkers van Van d’helsen Verzekeringen krijgen een glazen waterfles gratis te nemen van het merk Ordal. Ons kantoor heeft bewust voor het merk Ordal gekozen aangezien het water afkomstig is van de bron gelegen te Ranst. Het natuurlijk mineraalwater komt er pas na een jarenlange zuivering door de verschillende lagen van de Kempische zandbodem. Ordal is een modern bedrijf, met een progressieve rol op ecologisch vlak waardoor het sinds 2008 kiest voor groene energie.

Een paar keer per jaar krijgen onze medewerkers een gratis stuk fruit, om hen bewust te maken van gezondere eetgewoonten.

Minder afval en papier

Van d’helsen Verzekeringen produceert enkele kilo’s afval per jaar. Dit afval wordt opgehaald door gespecialiseerde bedrijven en deels gerecycleerd. Aangezien we nog altijd heel wat papier verbruiken, is het belangrijk dat we als ‘supporter van het milieu’ goed sorteren en al het mogelijke doen om de papierstroom te verminderen.

Hierdoor investeren wij tienduizenden euro’s per jaar aan software, tools, app Store… enz.

Van d’helsen Verzekeringen moedigt zijn medewerkers voortdurend aan om hun papierverbruik te beperken en hun afval te verminderen en te sorteren.

Tot slot heeft het ‘clean desk’-programma in de shared workplaces ook bijgedragen tot een aanzienlijke vermindering van het papierverbruik in de hele onderneming.

 Meer solidariteit

Het leven is jammer genoeg niet altijd even makkelijk voor iedereen. Met Van d’helsen Verzekeringen steunen we elk jaar organisaties die zich inzetten voor kinderen en dieren. Enkele van deze prachtige organisaties zijn Kinderkankerfonds, Canina, Blauwe Kruis, etc.

Gedragslijnen betreffende duurzaamheidsrisico’s

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, dat van toepassing is in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.

Daarom komen de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in ons verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.