Cyberrisisco’s

Als ondernemer bent u voortdurend bezig om uw bedrijf te optimaliseren. En dat gaat vaak samen met automatisering en digitalisering. De voordelen ervan zijn duidelijk, maar u loopt hierdoor ook nieuwe risico’s. Steeds vaker worden bedrijven getroffen door virussen, hacks, DDos-aanvallen, ransomware en systeeminbraken. Maar ook het risico van lekken van gegevens door menselijke fouten of technisch falen. Dat kan een enorme impact hebben op uw onderneming. Met de Cyberverzekering beschermt u uw bedrijf tegen schade door cyberincidenten.

WAT IS VERZEKERD BIJ DE CYBERVERZEKERING?

Met de Cyberverzekering bent u verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade die een cyberincident of systeeminbraak toebrengt aan derden. Denk aan inbreuk op hun privacy of op geheimhouding.

Aansprakelijkheid

Verzekerd is uw aansprakelijkheid voor schade die een cyberincident of systeeminbraak toebrengt aan derden. Denk aan inbreuk op hun privacy of op geheimhouding.

Deze rubriek vergoedt ook:

  • kosten van verweer bij aansprakelijkheid
  • administratieve boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens
  • kosten van intern onderzoek
  • kosten en boetes in verband met elektronische betaaldiensten (PCI-DSS)

Eigen schade

Verzekerd is uw bedrijfsschade, de kosten van digitale afpersing, cyberdiefstal en telefoonhacking en de kosten om uw programmatuur en data te herstellen.

Bedrijfsschade

Als uw bedrijfscomputersysteem door een cyberaanval  (cybercrime) onbetrouwbaar of ontoegankelijk is geworden, kan de schade fors oplopen. Zo kunnen uw machines dagen stilstaan of uw webshop een tijd lang uit de lucht zijn. Hierdoor lijdt u bedrijfsschade. Bedrijfsschade is verzekerd gedurende  maximaal 180 dagen..

Digitale afpersing

Wordt u afgeperst door een hacker? Dan krijgt u hulp van onze specialisten. Wij vergoeden digitale afpersing tot 25% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis en per verzekeringsjaar

Cyberdiefstal

Wordt er door een cyberaanval geld overgeschreven van uw bankrekening naar een andere bankrekening? Wij betalen tot € 50.000,- per gebeurtenis en per verzekeringsjaar

Telefoonhacking

Verzekerd zijn de extra telefoonkosten als gevolg van een cyberaanval op  uw telefoonsysteem. Wij vergoeden tot maximaal € 100.000,- per gebeurtenis en per verzekeringsjaar

Programmatuur en data

Wij vergoeden de kosten van herstel van programmatuur of data als de  schade het gevolg is van een verzekerd incident.

Crisismanagementkosten

Heeft er een cyberincident zich voorgedaan? Of  heeft u het vermoeden dat dit zich heeft voorgedaan? U kunt dan 24/7 contact opnemen met de Cyber Hulpdienst.

Een incident manager zal u ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld rekenen op de ondersteuning van de volgende specialisten:

  • Cyber IT specialisten
  • Forensische specialisten
  • Juridische adviseurs
  • Communicatieprofessionals
  • Deskundigen op het gebied van kredietbeheer

WAT IS ER NIET VERZEKERD BIJ DE CYBERVERZEKERING?

Zaakschade en personenschade

Schade aan personen of aan zaken is bij de cyberverzekering niet verzekerd

Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid is bij de cyberverzekering niet verzekerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de boetes die u in uw leveringsvoorwaarden heeft opgenomen als u te laat (op)levert. Of een garantie die u heeft afgesproken. Deze kosten vergoeden wij niet.

Opzet of bewuste roekloosheid

Opzet of bewuste roekeloosheid van u of uw medewerkers is niet gedekt.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan.