Bescherming van jouw apparatuur

Elektronica

Hardware en software zijn voor de meeste bedrijven onmisbaar. Het is dan ook belangrijk dat deze goed verzekerd zijn in geval van materiële schade of verlies.

Zo weinig mogelijk hinder bij beschadiging van elektronica

De polis Elektronica biedt je uitgebreide waarborgen tegen een concurrentiële prijs. Deze verzekering dekt mogelijke materiële schade aan of het verlies van elektrische of elektronische toestellen zoals:

 • computers;
 • betaalterminals;
 • brand- en inbraakbeveiliging;
 • telefooninstallaties;
 • ander elektronisch materiaal.

Ook de kosten om de data en de software opnieuw samen te stellen, zijn verzekerd.

Wat is verzekerd met Elektronica?

Basiswaarborg: materiële schade

De polis Elektronica is een Alle risico-verzekering. Wij verzekeren dus elk verlies en toevallige en onverwachte materiële schade die te wijten is aan om het even welke oorzaak, behalve de specifieke uitsluitingen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden:

 • aan de verzekerde toestellen op de aangeduide plaatsen;
 • aan de verzekerde toestellen tijdens hun herstelling buiten de aangeduide plaatsen, transport (heen en terug) inbegrepen;
 • aan de verwisselbare informatiedragers van het beschadigde verzekerde toestel;
 • aan een gelijkaardig vervangingstoestel gebruikt of gehuurd ten belope van de werkelijke waarde van het onbruikbaar geworden toestel. En dit voor de periode die normaal nodig is voor de herstelling van het vervangen toestel of de vervanging van het getroffen verzekerde toestel.

Uitbreidingen

Om de polis nog meer aan uw noden en wensen aan te passen, kun je ervoor kiezen om de dekking ‘Bijkomende kosten na een gedekte materiële schade’ mee op te nemen in de Bijzondere Voorwaarden. Het  gaat onder andere om:

 • kosten die gemaakt worden om de continuïteit van het werk te garanderen;
 • wedersamenstellingskosten om data te kunnen recupereren of verplaatsen;
 • herinstallatiekosten;

Wij betalen de schadevergoeding op basis van nieuwwaarde en passen dus geen afschrijving toe ten gevolge van veroudering (tenzij anders vermeld).

Wat is niet verzekerd?

Let op! In sommige gevallen betalen wij niet:

 • opzettelijke schade veroorzaakt door een verzekerde;
 • de schade veroorzaakt door het gebruik van een beschadigd goed;
 • de slijtage, de vermoeidheid, de progressieve beschadiging of aantasting, het onvoldoende gebruik en de veroudering;
 • de verliezen en de schade veroorzaakt door een gerechtelijke of administratieve beslissing of een beslissing van enige rechterlijke of feitelijke overheid;
 • schade veroorzaakt door een (burger)oorlog.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan.