VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandige)

Als zelfstandige ga je maar een beperkt wettelijk pensioen opbouwen. Het is dus belangrijk om zelf aan pensioenopbouw te doen. Er bestaan verschillende producten die fiscaal interessant zijn. Het VAPZ, Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, is fiscaal gezien de meest interessante oplossing. Je kunt een VAPZ dan ook zien als het ideale startpunt voor jouw eigen pensioenplan.

Waarom is een VAPZ zo interessant?

Een VAPZ kent een dubbel fiscaal voordeel. De premie die je in een VAPZ-verzekering stort is aftrekbaar als beroepskost. Dit zorgt voor een besparing aan de hoogste belastingschijf, ook gekend als de marginale aanslagvoet. Dit is het eerste fiscaal voordeel.

Door de premie die je stort in een VAPZ af te trekken als beroepskost daalt je inkomen. Hierdoor ga je minder sociale bijdragen betalen. Deze worden namelijk berekend op je inkomen van 3 jaar geleden. Op deze manier heb je na 3 jaar een tweede fiscaal voordeel.

Het fiscale voordeel van een VAPZ kan oplopen tot meer dan 50%!

Op de premie betaal je geen premietaksen.

Hoeveel mag ik sparen?

De premie die je mag storten hangt af van je inkomen. Concreet mag je 8,17% van je geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden storten. Dit bedrag kan je vinden op de afrekening van je sociale bijdragen. Jaarlijks wordt er ook een maximumbedrag vastgelegd. Voor 2022 is dat € 3.447,62.

Als starter heb je natuurlijk geen inkomen van 3 jaar geleden. Hier bestaan andere oplossingen voor.

Wie kan een VAPZ afsluiten?

Het maakt niet uit of je met een vennootschap werkt of niet. Als je zelfstandig bent in hoofdberoep kan je een VAPZ afsluiten.

Ben je zelfstandige in bijberoep? Ook dan kan je onder bepaalde voorwaarden een VAPZ afsluiten. Je zult dan sociale bijdragen moeten betalen die minstens even hoog zijn als het minimum van een zelfstandige in hoofdberoep. Een starter in bijberoep kan dus geen aanvullend pensioen voor zelfstandigen afsluiten.

Beleggen met een VAPZ?

De premie van een VAPZ wordt altijd gestort in een tak 21-levensverzekering. Dit is een levensverzekering die een vast rendement biedt. Je weet dus zeker dat de premie die je in het contract stort op de einddatum van het contract wordt uitgekeerd.

Naast het vaste rendement kan een verzekeraar een winstdeelname uitkeren. Dit is geen verplichting en hangt af van de prestaties van de verzekeraar. Deze winstdeelname kan je bij bepaalde verzekeraars storten in beleggingsfondsen om zo een potentieel hoger rendement te realiseren.

Vastgoed financieren met een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Je kan een deel van de gespaarde premie van een VAPZ al opvragen voor de einddatum. Dit kapitaal moet gebruikt worden voor aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed in de Europese Economische Ruimte. Je kan dit kapitaal dus perfect gebruiken om eindelijk je droom van een tweede verblijf in Zuid Frankrijk te realiseren.

IPT

Het wettelijk pensioen dat je als zelfstandige opbouwt is beperkt. Daarom is het belangrijk om zelf ook aan pensioenopbouw te doen. Je kunt het beste beginnen met een VAPZ. Dit is de oplossing met grootste fiscaal voordeel. Heb je jouw VAPZ volledig benut en werk je met een vennootschap? Dan kan je een IPT, oftewel individuele pensioentoezegging, afsluiten.

Waarom is een IPT interessant?

Een IPT wordt afgesloten door de vennootschap. Dat wilt zeggen dat de vennootschap dus ook de premie betaalt. De betaalde premie kan als beroepskost worden afgetrokken. Hierdoor wordt de winst van de vennootschap verlaagd waardoor er minder belasting moet worden betaald.

Een ander belangrijk voordeel van de een IPT is dat je als bedrijfsleider meteen eigenaar van het gespaarde kapitaal bent. Zelfs in geval van een faillissement kunnen schuldeisers niet aan het opgebouwde kapitaal in de IPT.

Hoeveel mag ik storten?

Het maximale bedrag dat je in een IPT mag storten wordt bepaald door de 80%-regel. Het komt er op neer dat je wettelijk en aanvullend pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van je laatste normale bruto jaarbezoldiging.

Wanneer je inkomen wijzigt, wijzigt dus ook de uitkomst van de 80%-regel. Een regelmatige controle is dus belangrijk.

Backservice

De backservice, ook wel inhaalbijdragen genoemd, laat een zelfstandige toe om met terugwerkende kracht zijn IPT optimaal te benutten. Stel dat een zelfstandige eerst een aantal jaren als werknemer heeft gewerkt, dan kan hij een inhaalbijdrage voor deze jaren in zijn IPT storten. Dit kan voor maximaal 10 jaar. Natuurlijk moet er bij een backservice ook rekening worden gehouden met eerder genoemde 80% regel.

Beleggen met een IPT

Bij een IPT kies je zelf waarin de premie wordt belegd. Dit kan gaan van een tak 21-verzekering met een vast rendement tot een tak 23-verzekering met onderliggende beleggingsfondsen. Je kunt zelfs kiezen voor een combinatie van tak 21 en tak 23. Het is belangrijk om een oplossing te kiezen die bij jouw beleggersprofiel past. Dit brengen we samen met jou in kaart.

Aanvullende waarborgen

Naast pensioenopbouw kan je nog een aantal uitbreidingen aan je IPT toe voegen:

  • Gewaarborgd inkomen: Je ontvangt een maandelijkse uitkering wanneer je arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of ongeval. Meer info over de verzekering gewaarborgd inkomenkan je hier vinden.
  • Overlijden: een extra kapitaal wordt bij overlijden uitgekeerd aan de nabestaanden.
  • Premieteruggave: de verzekeraar betaalt bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval jouw premie terug. Zo gaat de opbouw van jouw pensioenkapitaal gewoon verder terwijl je hier financieel niets van merkt.

Vastgoed financieren met een IPT

Je kan een deel van het gespaarde kapitaal van een IPT al opvragen voor de einddatum. Dit kapitaal moet gebruikt worden voor aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed in de Europese Economische Ruimte. Je kan dit kapitaal dus perfect gebruiken om eindelijk je droom van een tweede verblijf in Zuid Frankrijk te realiseren.

Een andere optie dan een voorschot is het gebruik van jouw IPT voor de wedersamenstelling van een krediet. Je sluit dan privé een bulletlening af. Dat is een lening waarbij je alleen maar interesten betaalt en geen kapitaal aflost. Je gebruikt dan jouw IPT om het kapitaal bijeen te sparen dat je op het einde van de lening in één keer moet terugbetalen. Deze constructie zorgt voor een zeer lage maandelijkse last die je privé moet betalen.

POZ

Dat je als zelfstandige maar een beperkt wettelijk pensioen opbouwt is gekend. Daarom is het belangrijk om zelf aan pensioenopbouw te doen. Tot 2018 kon een zelfstandige zonder vennootschap alleen een VAPZ  afsluiten. Dat was niet helemaal eerlijk omdat een zelfstandige met een vennootschap naast een VAPZ ook een IPT  kan afsluiten. Dit is dan ook de reden waarom het POZ, oftewel pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, in het leven is geroepen.

Waarom is een POZ interessant?

Op de premies die je stort krijg je een belastingvoordeel van 30%. Je bouwt dus een pensioenkapitaal op terwijl je tegelijkertijd minder belasting gaat betalen. Alvorens je een POZ afsluit is het belangrijk om je eigen situatie goed in kaart te brengen. Vanuit fiscaal oogpunt is het interessanter om eerst jouw VAPZ te optimaliseren, aan pensioensparen en langetermijnsparen te denken voordat je een POZ afsluit.

Hoeveel mag ik sparen?

De premie die je mag storten is afhankelijk van je inkomen. Net als bij de IPT worden premies beperkt door een 80%-regel. Let op: de 80%-regel van een POZ is niet hetzelfde als deze van een IPT.

De 80%-regel van het POZ houdt in dat de som van je wettelijk pensioen en aanvullend pensioen niet meer mag zijn dan je inkomen van de laatste 3 jaren.

Beleggen met een POZ

Bij een POZ kies je zelf waarin de premie wordt belegd. Dit kan gaan van een tak 21-verzekernig met een vast rendement tot een tak 23-verzekering met onderliggende beleggingsfondsen. Je kunt zelfs kiezen voor een combinatie van tak 21 en tak 23. Het is belangrijk om een oplossing te vinden die bij jouw beleggersprofiel pas. Dit brengen we samen met jou in kaart.

Aanvullende waarborgen

Naast pensioenopbouw kan je nog een aantal uitbreidingen aan je POZ toe voegen:

  • Gewaarborgd inkomen: Je ontvangt een maandelijkse uitkering wanneer je arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of ongeval. Meer info over de verzekering gewaarborgd inkomen kan je hier vinden.
  • Overlijden: een extra kapitaal wordt bij overlijden uitgekeerd aan de nabestaanden.
  • Premieteruggave: de verzekeraar betaalt bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval jouw premie terug. Zo gaat de opbouw van jouw pensioenkapitaal gewoon verder terwijl je hier financieel niets van merkt.

Vastgoed financieren met een POZ

Je kan een deel van het gespaarde kapitaal van een POZ al opvragen voor de einddatum. Dit kapitaal moet gebruikt worden voor de aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed in de Europese Economische Ruimte. Ja kan dit kapitaal dus perfect gebruiken om eindelijk je droom van een tweede verblijf in Spanje te realiseren.

Een andere optie dan een voorschot is het gebruik van jouw POZ voor de wedersamenstelling van een krediet. Je sluit dan privé een bulletlening af. Dat is een lening waarbij je alleen maar interesten betaalt en geen kapitaal aflost. Je gebruikt dan jouw POZ om het kapitaal bijeen te sparen dat je op het einde van de lening in één keer moet terugbetalen.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan.