Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Nog veel te vaak denken bestuurders of zaakvoerders dat zij niet met hun privé-vermogen kunnen opdraaien voor fouten die zij maken bij de uitoefening van hun mandaat. Niets is echter minder waar. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook gekend als D&O-verzekering, dek je dit risico af.

Wanneer kan een bestuurder of zaakvoerder aansprakelijk zijn?

Wanneer een bestuurder een fout maakt in de uitoefening van zijn functie kan hij schade aan het bedrijf of aan derden toebrengen. Een bestuurder kan dan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade. Het is vanzelfsprekend dat het vaak over grote bedragen gaat.

Voorbeelden:

 • Je vergeet een brandverzekering voor het bedrijf af te sluiten.
 • Je houdt geen goede boekhouding bij
 • Werken met een niet-erkende aannemer
 • Wrongful trading: jaar na jaar verlies maken zonder herstelmaatregelen te nemen waardoor het bedrijf uiteindelijk failliet gaat.

Wie is verzekerd?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt altijd afgesloten door de onderneming. Standaard is er steeds dekking voor alle bestuurders. Toch is belangrijk om je eigen situatie goed in kaart te brengen. Wordt er bijvoorbeeld gewerkt met managementvennootschappen? Zijn er andere filialen? Wat met vorige bestuurders? Je kunt zelfs de erfgenamen van een bestuurder verzekeren. Maatwerk is hier dan ook aan de orde.

Wat is verzekerd?

Een goede bestuurdersaanprakelijkheidsverzekering bestaat uit verschillende waarborgen:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Verdedigingskosten
 • Reputatieherstel
 • Tewerkstellingsfouten

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zal je dus beschermen tegen claims van derden, claims van de vennootschap en zorgt voor bijstand wanneer je je voor de rechtbank moet verantwoorden. Let op: boetes zijn nooit verzekerd.

Tegenwoordig gaat men steeds meer en meer op zoek naar een schuldige partij. De kans dat je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld als bestuurder neemt dus toe. Het hebben van een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom geen overbodige luxe.

Gewaarborgd inkomen

De belangrijkste verzekering voor een zelfstandige is wellicht de verzekering Gewaarborgd Inkomen. Deze verzekering voorziet een maandelijkse uitkering wanneer je niet meer kunt werken. Op het eerste zicht klinkt dit eenvoudig. In de praktijk zijn er toch een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Verzekerde rente

Het bedrag wat je bij een gewaarborgd inkomen verzekert noemt men rente. Dit kan zowel per maand als per jaar uitgedrukt worden. In principe kan je maximaal 80% van je inkomen verzekeren. Dit is een beveiligingsmechanisme ingebouwd door verzekeraars om misbruik tegen te gaan. Het mag natuurlijk niet te interessant worden voor iemand om arbeidsongeschikt te worden.

Omdat de verzekerde rente afhankelijk is van je inkomen, is het belangrijk om regelmatig de polis af te stemmen met jouw situatie. Vaak wordt een gewaarborgd inkomen afgesloten als men start als zelfstandige of pas begonnen is. Het is vanzelfsprekend dat het loon dan nog niet zo hoog is. Maar dit kan zeer snel veranderen. Wie weet is het loon 5 jaar later verdubbeld. Wanneer je dan geen actie onderneemt om jouw verzekering gewaarborgd inkomen aan te passen, ontvang je nog steeds maar 80% van je startersloon als uitkering bij schade. Dat kan heel erg tegenvallen.

Welke schadevergoeding ontvang je?

De schadevergoeding hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid. Zo hebben bijna alle verzekeringen gewaarborgd inkomen een arbeidsongeschiktheidsdrempel van 25%. Dat wilt zeggen dat je meer dan 25% arbeidsongeschikt moet zijn voordat je in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Het exacte bedrag hangt af van jouw arbeidsongeschiktheid. Zo zal bij 50% arbeidsongeschiktheid de helft van het verzekerde bedraag maandelijks uitbetaald worden.

Vaak stellen verzekeraars bij een verzekering gewaarborgd inkomen een invaliditeit van minstens 67% gelijk aan 100%.

Wanneer ontvang je een schadevergoeding?

Bij een verzekering gewaarborgd inkomen is er altijd een periode waarin de verzekeraar nog niets betaalt. Dit noemt men de eigenrisicotermijn of de carenztijd. Standaard staat deze termijn bij de meeste verzekeraars op 1 maand. Bij de eerste maand arbeidsongeschiktheid wordt er dus nog niets betaald.

Je kunt zelf ook steeds kiezen voor een langere eigenrisicotermijn. Als je kiest voor een langere termijn waarin de verzekeraar nog niet moet betalen, zakt de premie. Kan je perfect 3 maanden rondkomen zonder een aanvullende uitkering van je verzekering gewaarborgd inkomen? Dan kan je overwegen om te kiezen voor een eigenrisicotermijn van 3 maanden. Kijk steeds na welk effect dit heeft op de premie en of je de premieverlaging in verhouding vindt tot het extra risico wat je loopt.

Let op: bij de meeste verzekeraars wijzigt de eigenrisicotermijn automatisch naar 1 jaar vanaf het moment dat je 60 wordt. Je kan dit risico echter afkopen zodat de eigenrisicotermijn behouden blijft. Volgens ons is dat de beste oplossing.

POZ

Dat je als zelfstandige maar een beperkt wettelijk pensioen opbouwt is gekend. Daarom is het belangrijk om zelf aan pensioenopbouw te doen. Tot 2018 kon een zelfstandige zonder vennootschap alleen een VAPZ  afsluiten. Dat was niet helemaal eerlijk omdat een zelfstandige met een vennootschap naast een VAPZ ook een IPT  kan afsluiten. Dit is dan ook de reden waarom het POZ, oftewel pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, in het leven is geroepen.

Waarom is een POZ interessant?

Op de premies die je stort krijg je een belastingvoordeel van 30%. Je bouwt dus een pensioenkapitaal op terwijl je tegelijkertijd minder belasting gaat betalen. Alvorens je een POZ afsluit is het belangrijk om je eigen situatie goed in kaart te brengen. Vanuit fiscaal oogpunt is het interessanter om eerst jouw VAPZ te optimaliseren, aan pensioensparen en langetermijnsparen te denken voordat je een POZ afsluit.

Hoeveel mag ik sparen?

De premie die je mag storten is afhankelijk van je inkomen. Net als bij de IPT worden premies beperkt door een 80%-regel. Let op: de 80%-regel van een POZ is niet hetzelfde als deze van een IPT.

De 80%-regel van het POZ houdt in dat de som van je wettelijk pensioen en aanvullend pensioen niet meer mag zijn dan je inkomen van de laatste 3 jaren.

Beleggen met een POZ

Bij een POZ kies je zelf waarin de premie wordt belegd. Dit kan gaan van een tak 21-verzekernig met een vast rendement tot een tak 23-verzekering met onderliggende beleggingsfondsen. Je kunt zelfs kiezen voor een combinatie van tak 21 en tak 23. Het is belangrijk om een oplossing te vinden die bij jouw beleggersprofiel pas. Dit brengen we samen met jou in kaart.

Aanvullende waarborgen

Naast pensioenopbouw kan je nog een aantal uitbreidingen aan je POZ toe voegen:

 • Gewaarborgd inkomen: Je ontvangt een maandelijkse uitkering wanneer je arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of ongeval. Meer info over de verzekering gewaarborgd inkomen kan je hier vinden.
 • Overlijden: een extra kapitaal wordt bij overlijden uitgekeerd aan de nabestaanden.
 • Premieteruggave: de verzekeraar betaalt bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval jouw premie terug. Zo gaat de opbouw van jouw pensioenkapitaal gewoon verder terwijl je hier financieel niets van merkt.

Vastgoed financieren met een POZ

Je kan een deel van het gespaarde kapitaal van een POZ al opvragen voor de einddatum. Dit kapitaal moet gebruikt worden voor de aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed in de Europese Economische Ruimte. Ja kan dit kapitaal dus perfect gebruiken om eindelijk je droom van een tweede verblijf in Spanje te realiseren.

Een andere optie dan een voorschot is het gebruik van jouw POZ voor de wedersamenstelling van een krediet. Je sluit dan privé een bulletlening af. Dat is een lening waarbij je alleen maar interesten betaalt en geen kapitaal aflost. Je gebruikt dan jouw POZ om het kapitaal bijeen te sparen dat je op het einde van de lening in één keer moet terugbetalen.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan.