Transport

Van d’helsen Verzekeringen is Transportrisico’s. We bieden passende verzekeringsoplossingen aan voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Zowel nationaal als internationaal.

We doen dit door:

 • jarenlange ervaring en opgebouwde kennis in onderschrijving en schade;
 • maatwerk in onderschrijving met gepaste preventiemaatregelen;
 • persoonlijke aanpak en dienstverlening.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid auto: wettelijk verplichte verzekering voor schade aangericht aan derden voor voertuigen uitgerust met nummerplaat op de openbare weg. Ook aan te bevelen voor niet-ingeschreven voertuigen omdat de verplichting tot vergoeding blijft bestaan.
 • Omnium eigen trekker/oplegger (CASCO): bescherming van de eigen investering of het krediet dat men heeft aangegaan. Verzekering in eerste risico wil zeggen dat u zelf de verzekerde waarde kiest. De waarde kan elk jaar dalen zodat ook de premie daalt.
 • Rechtsbijstand auto: dekking voor juridische kwesties zoals aansprakelijkheid bij ongeval, verhaal van opgelopen schade, betwisten verkeersovertreding, … .
 • CMR: De vervoerder is aansprakelijk voor schade ontstaan tussen het ogenblik van de in ontvangstneming en aflevering van de goederen alsmede voor vertraging in de aflevering. De vervoerder is ontheven van aansprakelijkheid voor schade door schuld van de rechthebbende, door eigen gebrek en door omstandigheden die de vervoerder niet heeft kunnen vermijden. Deze ontheffingsmogelijkheden moet de vervoerder wèl kunnen bewijzen.

De aansprakelijkheid van de transportondernemer is internationaal vastgelegd in het CMR-verdrag. Dit verdrag vormt de basis van onze polis Transportaansprakelijkheid .
Wanneer een dispuut met een ladingbelanghebbende voor de rechtbank komt, gebeurt het frequenter dat de rechter een hogere aansprakelijkheid vonnist. De Transportaansprakelijkheidspolis kan ook in die gevallen voldoende dekking voorzien. Er is eveneens facultatief dekking mogelijk voor cabotage en luchthavenvervoer (Conventie van Warschau).

Waarborg

De dekking per gebeurtenis is volgens de van toepassing zijnde condities. Bijvoorbeeld in CMR: 8,33 SDR per kilo beschadigd goed met een maximum van € 335.000  per gebeurtenis.

Automatisch meeverzekerd

 • remboursementen onder CMR tot maximaal € 2.250
 • vertraging in de aflevering onder CMR tot maximaal de vrachtprijs
 • opruimingskosten tot maximaal € 11.250  per gebeurtenis
 • opslag, indien deze opslag noodzakelijk deel uitmaakt van het vervoer, doch tot maximaal 7 dagen op basis van een willekeurig voertuig met het hoogste laadvermogen
 • opvolgend vervoer is meeverzekerd
 • tijdelijke vervangende gelijkwaardige vervoermiddelen wegens verkoop, sloop, reparatie en revisie zijn zonder meer gedekt, mits vervoer van gelijke aard wordt verricht.

Soorten goederen

 • Koel/ vries/ thermos (verkeerd afstellen, slecht onderhoud, … installatie)
 • Tank/ bulk (Contaminatie)
 • Veevervoer (Op aanvraag)
 • Cabotage
 • Uitbesteed vervoer.

Uitbreidingen

Naast de risico’s die wij standaard verzekeren kun je jouw polis uitbreiden met een extra waarborg. De contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot:

 • Frigovervoer: fouten bij het instellen of gebruik van koelunits in combinatie met fouten bij het laden, stuwen en lossen van goederen onder geleide temperatuur;
 • Bulkvervoer/tankvervoer: contaminatie voor het vervoer van bulkgoederen;
 • CTA (container trailer aansprakelijkheid): dekking voor schade aan materiaal van derden dat gebruikt wordt om beroepsactiviteiten uit te voeren. (niet voor gehuurd materiaal)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating: verzekering voor schade aan derden door uitoefening van activiteit. Zoals iemand kwetsen bij het laden of lossen, een stapel goederen die op een auto valt,…
 • Onderaanneming: uitbesteed vervoer;
 • voorafgaande en tussentijdse opslag.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan.