De Alle bouwplaatsrisico’s verzekering biedt dekking tegen

All Risk-verzekering voor schade aan het gebouw  

 • Vanaf de aanvang van de bouwwerken met desgevallend de uitrusting en de afwerking die in het gebouw geïntegreerd moeten worden (keuken, verwarming, chape…) is uw project verzekerd tegen alle risico’s (o. a. tegen brand, ontploffing, storm, glasbreuk, schade veroorzaakt door een onderaannemer, diefstal, vandalisme en natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen…) en dit tot aan de oplevering of ingebruikname of in dienst name.
 • De materiële beschadiging aan het bouwwerk, die het gevolg is van een fout in het ontwerp, de berekeningen, de plannen of door een eigen gebrek van de materialen is ook verzekerd.
 • Bij een verbouwing worden materiële schade aan het bestaand gebouw – eigendom van de bouwheer – verzekerd (voor zover ze het gevolg zijn van de werken, en voor zover er op voorhand een tegensprekelijke plaatsbeschrijving werd opgemaakt).

Waarborg “Onderhoudsperiode” 

De verzekering stopt niet bij de oplevering van uw gebouw. De waarborgen van het contract lopen nog 12 maanden verder.

 • Na de oplevering heeft u schade aan het opgerichte bouwwerk. De oorzaak hiervan is te vinden bij werken uitgevoerd tijdens de bouwperiode op de bouwplaats.
 • Een aannemer verricht na de oplevering nog bijkomende werken en veroorzaakt schade aan het pas opgerichte bouwwerk.

Optionele waarborgen

Aansprakelijkheid burenhinder  

 • Jouw buur stelt je aansprakelijk voor abnormale burenhinder op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, jouw buur hoeft zelfs geen fout te bewijzen.
 • voor schade aan derden.

Aansprakelijkheid alle vaklui en betrokken partijen 

 • Deze waarborg biedt een aanvullende vergoeding als de verzekering BA Ondernemingen van alle betrokken partijen op de werf (aannemer, onderaannemers, architect, …) uitgeput is.

De voordelen 

 • Geen discussie, geen vertraging
 • U wordt vergoed voor schade aan de bouwwerken, ongeacht er een verzekerde partij aansprakelijk is, en ongeacht de oorsprong van de schade.
 • Een beveiliging tegen burenhinder
 • Te wijten aan de werken

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan.