Verzekeringen

Uw reisbijstand op maat?

vraag uw offerte aan

Uw bedrijf

Onze brandverzekering voor uw bedrijf voorziet een dekking voor uw gebouw, de inhoud en de schade aan derden. Uw onafhankelijke makelaar biedt u de beste waarborgen. Inderdaad, de basis brandverzekering dekt immers niet alle risico’s. Het is daarom zeker niet onbelangrijk om de extra bescherming …

Als uw gebouw onbruikbaar is en er hierdoor een onderbreking van de normale bedrijfsvoering ontstaat dan kan dit aanleiding geven tot een belangrijk omzetverlies. Uw brandverzekering vergoedt dan wel de materiële schade, maar u moet nog altijd instaan voor de kosten om uw activiteit verder …

Uw bedrijfsmateriaal en voorraden vormen ook een belangrijk onderdeel van het patrimonium van uw bedrijf. Een panne van uw machines of een stokbreuk kan ernstige gevolgen hebben. En deze zijn niet altijd gedekt door uw brandverzekering of andere polissen. Soms is een machine stuk. Dat …

De polis BA Onderneming is bedoeld om u in te dekken tegen eventuele schade die u zou kunnen veroorzaken bij de uitoefening van uw werkzaamheden tijdens uw professionele leven. Er zijn vele voorbeelden die aangehaald kunnen worden om deze dekking te illustreren: een klant glijdt …