Verzekeringen

Uw reisbijstand op maat?

vraag uw offerte aan

Uw personeel

De verzekering Arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk is een wettelijk verplichte verzekering voor elke werkgever. Het compenseert aan de ene kant de werknemers en bedienden die op de loonlijst staan van uw bedrijf, maar ook de stagiairs die voldoen …

Een groepsverzekering is een essentieel financieel instrument binnen een bedrijf. Deze polis biedt immers belangrijke voordelen op fiscaal en sociaal vlak. Wie komt in aanmerking voor groepsverzekering? Elke werknemer die een maandelijks salaris in een bedrijf ontvangt kan profiteren van een contract binnen uw groepsverzekering, …

Een groepsverzekering binnen een onderneming kan vaak ook uitgebreid worden met een collectieve polis Hospitalisatie. Dergelijke polis biedt uzelf en uw personeel bescherming tegen de financiële implicaties van een hospitalisatie. Bij ernstige ziekte en hospitalisatie wordt u, naast een daling van uw inkomen, in dit …